ربات سیگنال‌ 98 چیست؟

ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98

ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98

ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98ربات سیگنال 98

سیگنال های پیشنهادی

مشاهده همه
طلایی

وبملت

بانک ملت

-2.77%
آخرین قیمت: 421
-1.39%
قیمت پایانی: 427
وضعیت سفارشات: 67% خرید
وضعیت سیگنال آر: 75% خرید
جزئیات بیشتر
نقره ای

ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

0.63%
آخرین قیمت: 1,609
1.06%
قیمت پایانی: 1,616
وضعیت سفارشات: 85% فروش
وضعیت سیگنال آر: 70% فروش
جزئیات بیشتر
نقره ای

ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

0.63%
آخرین قیمت: 1,609
1.06%
قیمت پایانی: 1,616
وضعیت سفارشات: 50% خنثی
وضعیت سیگنال آر: 70% فروش
جزئیات بیشتر
طلایی

وبملت

بانک ملت

-2.77%
آخرین قیمت: 421
-1.39%
قیمت پایانی: 427
وضعیت سفارشات: 67% خرید
وضعیت سیگنال آر: 75% خرید
جزئیات بیشتر
نقره ای

ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

0.63%
آخرین قیمت: 1,609
1.06%
قیمت پایانی: 1,616
وضعیت سفارشات: 85% فروش
وضعیت سیگنال آر: 70% فروش
جزئیات بیشتر